คั่วกลิ้งปลาทู คุณเรียง

เป็นอาหารปักษ์ใต้ แต่ดัดแปลงให้รสชาติ
หวานเล็กน้อยไม่เผ็ดมาก 
หอมขมิ้นและใบมะกรูด