top of page

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1.

เลือกสินค้าที่ท่านต้องการซื้อที่แถบเมนู สินค้า > เลือกซื้อสินค้า

2.

ท่านจะพบกับสินค้าต่างๆ เลือสินค้าที่ท่านต้องการ ในช่องจำนวนสินค้า ให้กรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการซื้อ แล้วคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า"

คลิกที่รูป ตะกร้าสินค้า (     ) มุมขวาบน แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม "ดูตะกร้า"

3.

4.

เมื่อลูกค้าตรวจสอบสินค้าในตะกร้าสินค้าถูกต้องแล้ว คลิกที่ปุ่ม "ชำระเงิน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งซื่อสินค้า

5. ***สำคัญ***

กรอกข้อมูลชื่อ-ที่อยู่

โดยกรอกให้ครบ ตามช่องข้อมูลที่ให้กรอก

 

***ในช่อง "ที่อยู่" ตอ้งกรอกข้อมูลที่อยู่โดยละเอียด เพื่อการจัดส่งที่ถูกต้อง รวดเร็ว

และคลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

6. 

เลือกวิธีการจัดส่ง แล้วคลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

7. 

อ่านคำแนะนำในการชำระเงิน แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินออฟไลน์" 

แล้วทำการชำระเงินตามคำแนะนำ จากนั้น

แจ้งการชำระเงินได้ตามคำแนะนำ

8. 

การสั้งวื้อสำเร็จแล้ว

และแสดงผลการสั่งซื้อในหน้านี้

bottom of page