top of page

    น้ำพริกมะขามปลาทู คุณเรียง

    ทำจากเนื้อปลาทูแท้ผสมกับเนื้อมะขามเปียกคุณภาพดี 
    รสชาติเปรี้ยวหวาน ไม่เผ็ดมาก

    Please reload

    bottom of page